Friday, November 11, 2011

การนำ Terrain จาก Google Earth เข้ามายัง Autodesk Revit [Part 1]

สวัสดีครับ ในวันเลขสวย 11.11.11 นะครับ และสวัสดีย้อนหลังสำหรับวันลอยกระทงที่ผ่านไปเมื่อคืนครับผม

จากครั้งที่แล้วผมได้นำเสนอ การหาทิศทางไหลของน้ำใน Site แล้ว ครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลของเราใกล้เคียงความจริงมากขึ้น เผื่อว่าใครจะนำไปหาทิศทางน้ำไหลแถวบ้านนะครับ ^^ จึงขอนำเสนอวิธีการนำ Terrain จาก Google Earth เข้ามาใช้งานใน Autodesk Revit

จากเนื้อหาทั้งหมด ผมต้องขอแบ่งออกเป็น 2 Parts ดังนี้ครับ

Part 1: การ Download ติดตั้ง Plug-in และการนำ Terrain จาก Google Earth เข้าสู่ AutoCAD

Part 2: การนำ Terrain จาก AutoCAD มาสร้าง Toposurface ใน Revit

การ Download Plug-in: Google Earth Extension for AutoCAD และติดตั้ง

1. Download Plug-in จาก Autodesk Labs (เราต้องสมัคร Account ของ Autodesk ก่อนนะครับ)

2. ในไฟล์ที่ Download มาจะมี Plug-in หลาย Version ให้เลือก Version เหมาะสมกับ AutoCAD ที่ใช้อยู่ (ในที่นี้ผมใช้ 2012 ครับ)

3. ดำเนินการติดตั้ง Plug-in

4. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็เปิด AutoCAD ขึ้นมา เราจะพบแถบเครื่องมือ Google Earth Extension

การนำ Terrain จาก Google Earth เข้าสู่ AutoCAD

5. เลือกคำสั่ง ImportGEMesh จาก Google Earth Extension

6. ที่ Google Earth Import กำหนดพิกัดที่ต้องการให้ช่อง Search
7. Zoom เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ
8. กดปุ่ม Capture the Terrain เพื่อยืนยันพิกัด


9. ที่ Command line กำหนดพิกัด Specify insertion point ที่ 0,0
10. ที่ Command line กำหนด Specify rotation angle ที่ 0

11. จะได้ Terrain ดังรูป

12. เปลี่ยน Visual Styles เป็น Realistic ที่ View Tab > Visual Styles > Realistic (ใช้ 3D Model Workspace นะครับ)

13. ผลลัพธ์ที่ได้ ดังรูป

14. จากนั้นเราจะใช้ Polyline สร้างเส้นแบ่งส่วนที่เป็นพื้นทะเลและพื้นดินออก โดยสร้าง Layer แยกจาก Terrain นะครับ
15. เมื่อเปลี่ยน Visual Style กลับไปเป็น Wireframe จะได้ผลลัพธ์ ดังนี้

16. Save เป็น DWG File เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ต่อใน Part 2 ครั้งต่อไปครับ ^^

No comments:

Post a Comment