Tuesday, December 13, 2011

การ Import Site จาก DWG File

คำสั่งพื้นฐานคำสั่งหนึ่งใน Revit คือ การ Import CAD ครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วได้ใช้เกือบทุกโครงการที่ทำ การนำ DWG File เข้ามาใน Revit มีอยู่ด้วยกันสองวิธีครับ


- Import CAD เป็นการนำ DWG File เข้ามาใน Revit โดยที่ไม่เชื่อมโยงกับไฟล์เดิม (ซึ่งเป็นวิธีที่จะใช้ใน Tutorial นี้ครับ)
- Link CAD เป็นการนำ DWG File เข้ามาใน Revit โดยที่ยังคงเชื่อมโยงกับไฟล์เดิม คือ สามารถ Update ตามไฟล์ต้นฉบับได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (เหมือน X-REF ใน AutoCAD)

ครั้งนี้อนุญาตยกตัวอย่างการนำ CAD File เพื่อมาเตรียมสร้าง Site ใน Revit ต่อไปครับ

 1.      Import Site เข้ามาใน Revit โดยเลือกที่ Insert Tab > Import > Import CAD
 2.      เลือกไฟล์ที่ต้องการ Import
 3.      ที่ Import CAD Format > Colors: เลือก Preserve (เพื่อให้สีข้อเส้นที่นำมาตรงกับสีของเส้นใน AutoCAD)
 4.      ที่ Import CAD Format > Import units: เลือก millimeter (หรือให้ตรงกับ Unit ทีเขียนใน AutoCAD)
 5.      Uncheck ที่ Import CAD Format > Current view only เพื่อให้ Site ที่ Import เข้ามาสามารถมองเห็นได้ใน 3D View (หาก Check อยู่ CAD ที่เรา Import จะมองเห็นเฉพาะ View ที่เราทำงานอยู่ครับ)
 6.      กด Open


 7.      เปิด Site Plan ขึ้นมา โดย Double Click ที่ Project Browser > View (All) > Floor Plan > Site
 8.      จัดตำแหน่ง Site และสัญลักษณ์ รูปด้านให้เหมาะสม ดังรูป


 9.      ผลลัพธ์ที่ได้


ครั้งตอนไปเราจะมาหมุน Site เพื่อสร้าง Site Plan ด้วยคำสั่ง Rotate True North ครับ

No comments:

Post a Comment