Sunday, February 2, 2014

ปัญหาการ Print แบบ Combine PDF into a single file แล้วเกิด Loops


ปัญหาการ Print เป็น PDF File แล้วเลือก Combine multiple selected views/sheets into a single file. แล้วเกิด Loops คือ
          - เมื่อเราสั่ง Print
          - เลือก 10 views/sheets จาก Selected views/sheets
          - แทนที่จะได้ PDF มาหนึ่ง File มี 10 หน้า
          - คำสั่งกลับวนซ้ำเหมือนเดิม 10 ครั้ง
          - ทำให้ผลลัพธ์เราได้ PDF ที่มีงานเราทั้ง 10 หน้ามา 10 Files -.-"


จากที่ทดสอบมา ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากเราสั่ง Print แบบ Multi Views/Sheetsโดยเปิดหน้า Schedule ไว้ดังรูป


ถือได้ว่าเป็น ปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย และผู้ใช้บางท่านไม่เคยพบ (ซึ่งดีแล้วครับ ^ ^) แต่ใครที่เคยเจอซักครั้งจะพบว่า การต้องมานั่ง Cancel ทุกหน้าก็ไม่ใช่เรื่องสนุกครับ (ลองคิดดูหากสั่งซัก 60-70 หน้า แล้วงานก่อนพิมพ์ ก็ยังไม่ได้ Save -- ชีวิตจริงที่ประสบมาครับ --)

ปล. เป็นบทความแรกของปี 2014 ถึอโอกาส สวัสดีปีใหม่ (สากลและจีน) ไว้นะทีนี้ด้วยครับ ^ ^

No comments:

Post a Comment