Monday, January 23, 2012

Suvarnabhumi Airport in Revit

BIM Troublemaker เป็น Blog หนึ่งครับที่ผมชอบและติดตามผลงานอยู่ ^^

ไม่รู้จะเรียกว่า รู้สึกดีใจหรือตื่นเต้นดีครับ ^^ ที่ได้เห็นว่ามีคนสนใจนำ Elements ของสนามบินสุวรรณภูมิ ไปลงสร้างเป็น Parametric Models ใน Revit ซึ่งแสดงให้เห็นครับว่า Revit สามารถทำโค้งสองทางได้เลยเอามาแชร์ให้ดูกัน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ครับ ใครสนใจ Link ได้ ที่นี่ ครับ

No comments:

Post a Comment